Aktualności

Image Widget

Image Widget
Image Widget

Główna

Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Śródmieście dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum.

Przekazaliśmy ponad 2200 podpisów!

znp

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział Warszawa Śródmieście
00-070 Warszawa
ul. Kozia 3 lokal 50/1

Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Śródmieście obejmuje swym działaniem wszystkie placówki oświatowe usytuowane w granicach dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Jesteśmy ogniwem najstarszego i największego związku zawodowego pracowników oświaty i wychowania w Polsce, liczącego obecnie ponad 300 tysięcy członków.